Curriculum Vitae

Date personale:

Indicatori:

 • H-Index WOS: 10
 • H-Index GS: 16
 • i10-Index GS: 28

Studii și Titluri:

 • Din 2014 – Conducător de doctorat
 • 16 septembrie 2013 am susținut public teza de abilitare cu titlul Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology, domeniul Științe politice. Mi s-a acordat atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat prin Ordinul Ministrului Educației naționale Nr. 5633 MD din 11.12. 2013.
 • 12 decembrie 2000 am obţinut titlul de doctor în filosofie. Titlul tezei de doctorat: Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae (coordonator ştiinţific: Prof.  Aurel Codoban). Lucrarea a fost publicată la Editura Dacia în 2001 cu titlul Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională.
 • 1996-2000 Studii doctorale în Filosofia culturii, valorilor şi a istoriei, la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Romania.
 • 1988-1993 Studii universitare la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Filosofie, Specializare Filosofie şi Istorie

Experienţă profesională:

 • 21 februarie 2014 am ocupat prin concurs postul de profesor la Departamentul de Comunicare, PR și Publicitate pentru cursurile: Religie, Comunicare, Biopolitică în filosofia contemporanăEtica în publicitateStructuri mitice ale limbajului publicitar
 • Din Februarie 2009 m-am transferat la Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, UBB.
  • Februarie 2009 – 2013 conferenţiar la Catedra de Ştiinţe politice şi la Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice pentru cursurile: Etică şi legislaţie în Comunicare şi PR, Structuri mitice ale limbajului publicitar, Political Ethics, Religie şi ideologie, Antropologie culturală.
  • Februarie 2013 – 2014 conferenţiar la Departamentul de Comunicare, PR și Publicitate pentru cursurile: Deontologia comunicării politiceComunicare, religie şi ideologieEtică şi legislaţie în Comunicare şi PRReligie, Comunicare, Biopolitică în filosofia contemporană, Consiliere etică.
 • Februarie 2004 – februarie 2009 am ocupat prin concurs postul de conferenţiar la Catedra de Filosofie Sistematică, pentru disciplinele Filosofia ReligiilorFilosofie evreiascăReligie, ideologie, dialog interreligios, Antropologie religioasă
 • 1999 am ocupat prin concurs postul de lector la Catedra de Filosofie Sistematică, pentru disciplinele Filosofia Religiilor, Istoria şi filosofia religiilor, Antropologie religioasă, Filosofia valorilor.
 • 1996 am ocupat prin concurs postul de asistent la Catedra de Filosofie Sistematică pentru disciplinele Filosofia ReligiilorRitual şi Spectacol, Hermeneutică.
 • 1994 am ocupat prin concurs postul de preparator la Catedra de Filosofie Sistematică pentru disciplina Filosofia Religiilor.

Proiecte de cercetare şi granturi – Director de grant

 • Granturi pentru susținerea competitivității angajaților din UBB (2021); Granturi pentru susținerea competitivității angajaților din UBB (2020); Granturi pentru susținerea competitivității angajaților din UBB (2019); Granturi pentru susținerea competitivității angajaților din UBB (2018); 2011-2012 grant US Deparment of State; 2007- 2010 grant CNCSIS ID; Septembrie 2007 – February 2008 bursă Fulbright în calitate de visiting scholar la Elie Wiesel Institute for Judaic Studies, Boston University, Boston, MA, USA; 2006-2007 proiect Democracy Outreach/Alumni Grants Program, Department of State, Public Affairs Section; Octombrie 2005 – Aprilie 2006 proiect Open Society Foundation, Bucharest, East-East Program; 2005-2008 grant Open Society Institute, Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence in Teaching. October 2005 – February 2006 grant American Embassy in Romania, Small Democracy Program, Department of State, Public Affairs Section; Decembrie 2003 – iunie 2004 grant Matra-Kap; May 2004-February 2005 grant Open Society Foundation, Bucharest – East-East Program; 2002 grant Open Society Institute, New York.

Membru în proiecte:

 • 2011-2016 grant de cercetare CNCS – UEFISCDI, coordonator prof. dr. Vasile Boari; 2009–2011 grant CNCSIS ID 2265, coordonator lect. Dr. Mihaela Frunză; 2008-2009 proiectul international Studying and Preventing the Radicalization of Islam: What School Communities Can Do? Proiect coordonat de prof. Beatriz Molina Rueda,  Granada University, Spain; 2002-2005 –grant CNCSIS director de proiect Conf. Dr. Ion Copoeru); 1995-1996 contractul de cercetare C.N.C.S.U. coordonator de proiect: Prof. Dr. Tudor Cătineanu.

Stagii de cercetare, de specializare și de Training:

 • University Complutense of Madrid, Faculty of Philosophy (2019); University Complutense of Madrid, Faculty of Philosophy (2017); Universitatea Montpellier Paul Valery, Franța (2013); Central European University, Budapesta, Ungaria (2013); Universitatea Al.I. Cuza, Iași (2011); Center for Ethics and Law in Biomedicine, Central European University, Budapesta, Ungaria (2011); Westfalische Universitat Munster, Germania (2011); Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel (2011); Universitatea din Viena, Austria (2011); Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad (2010); Universitatea din Oradea (2009); Curriculum Resource Center, CEU Budapesta (2002, 2008, 2009); Universitatea „St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria (2009); 21 June –  3 August 2004 – Fulbright American Studies Institute on “Religion in the United States: Pluralism and Public Presence”, Department of Religious Studies, University of California, Santa Barbara – United States Department of States, Washington, DC. Academic director, UCSB-Fulbright American Studies Institute prof. Wade Clark Roof. 30 iunie – 11 iulie 2003 – bursă la CEU Summer University, Budapesta, Ungaria. Am participat la şcoala de vară Religion, Globalization, and the State (director de curs Pal Nyiri); 2001-2002 – Grant Course Development Competition (CDC) pentru cursul Metamorphoses of the Religious Imaginary. The Symbolical Structure of Interreligious Dialogue and Conflicts in Judaism, Christianity and Islam. Oferit de Curriculum Resource Center şi Higher Education Support Program, Budapest. Iulie 2001 am urmat Course Development Workshop în cadrul Curriculum Resource Center, Central European University. 10-28 Iulie 2000 – Bursă la CEU Summer University, Budapest, Hungary. Am urmat şcoala de vară Ritual and Commandment in Jewish Thought and Philosophy in the Modern Period (director de curs Michael Silber). Octombrie 1999 – Ianuarie 2000  bursă de specializare în filosofie evreiască la Rothberg International School, Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel.

Activități complementare:

 • Din 2019 Coordonator al Centrul de Practici Filosofice și Consiliere
 • Coordonator al Atelier de Comunicare și Dezvoltare Personală (director executiv Iulia Medveschi)
 • Din 2016 conducător de doctorat, domeniul științe politice, Școala doctorală de Științele comunicării, Relații Publice și PublicitateFSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai.
 • Din 2014-2016 conducător de doctorat, domeniul științe politice, Școala doctorală de științe politice și științele comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai.
 • Coordonator (împreună cu conf. dr. Ioan Hosu) al Masteratului de Comunicare politică
 • 2013-2016 coordonator al Romanian Unit of the International Network of UNESCO Chair in Bioethics – Haifa
 • Din 2001 – coordonator al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor, un grup de cercetare și dezbatere organizat în colaborare cu SACRI, avînd membri din UBB și din alte Universități din țară și străinătate.
 • Din 2012 – membru în bordul șriințific al revistei Journal of Communication Studies (Franța)
 • membru în bordul științific al revistei Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (OPREE) (SUA)
 • membru în bordul științific al revistei Revista de Filosofie Aplicată
 • 9 febr. 2011 – 7 sept. 2012 – Membru CNATDCU, Comisia de Sociologie, Ştiinţe Politice şi Administraţie
 • Din 2006 Expert CNCSIS – evaluator în proiecte tip IDEI şi Resurse Umane; expert evaluator CNMP
 • 2004 –2007 Şeful Catedrei de Filosofie Sistematică,  Facultatea   de   Istorie   şi   Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj, România
 • Septembrie 2005 – Septembrie 2006 Şeful Departamentului de Filosofie
 • Martie-aprilie 2003, Coordonator al programului Alteritate şi dialog interreligios.
 • Februarie-aprilie 2003, Coordonator al programului Religious Minorities in Romania
 • Din 2002 – Editor, Journal for the Study of Religions and Ideologies (www.jsri.ro).

Membru în asociaţii profesionale şi culturale:

 • Membru al platformei Ethical, Legal and Pshychological Aspects of Organ Transplantation, Olanda.
 • preşedinte al Societăţii Academice de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor
 • Membru al Centrului de analiză politică
 • Membru al Societăţii Române de filosofie
 • Membru al Asociația Consilierilor Români
 • Membru al Centrul de filosofie aplicată, UBB
© Toate drepturile rezervate, Sandu Frunză, 2021