Scurtă prezentare

 

Sandu Frunză este doctor în filosofie, cu specializare în filosofia culturii, a valorilor și a istoriei. Conduce doctorate în domeniul științelor politice. Domeniile sale de interes sunt: comunicare, filosofia succesului, dezvoltare personală și brand personal, consilierea etică și existențială, consilierea etică organizațională, fundamentalismul religios, comunicare politică și biopolitică, filosofia post-holocaust, etică relațională, deontologie și filosofie politică.
Predă cursuri pe teme de etică în publicitate, deontologie, religie și ideologie, imaginar religios în limbajele publicitare, etica cercetării în științele politice și științele comunicării, filosofia comunicării, antropologie culturală și comunicare etică și de responsabilitate socială.
Este editor al Journal for the Study of Religions and Ideologies; Coordonator al SCIRIACDPCPFCSACRI.
Poate fi urmărit pe blogul său.
Este practician al consilierii filosofice și al consilierii etice organizaționale.

© Toate drepturile rezervate, Sandu Frunză, 2021