Dialoguri online

Accesînd această pagină de pe siteul lui Sandu Frunză ați intrat în cabinetul său de consiliere filosofică. Este un spațiu deschis pentru dialoguri online desfășurate sub forma consilierii existențiale și a consilierii etice organizaționale. Convorbirile sunt confidențiale. Nivelul de confidențialitate și securitate este cel al practicilor de consiliere cu specificitatea adusă de mediul virtual.

Sandu Frunză este filosof practician în consiliere filosofică (existențială) și consiliere etică organizațională.

Puteți să beneficiați de o întîlnire de consiliere gratuită online. Pentru aceasta trebuie să vă faceți o programare. Puteți să vă faceți o programare la adresa de email sfrunza@yahoo.com sau utilizînd rubrica de „Contact” de pe acest site.

Dacă deja aveți o programare, la ora fixată, pentru o întîlnire de consiliere online faceți click pe unul dintre colțurile butonului 

Alternativ, puteți să faceți click pe cei doi ochișori ce apar pe pagină, în dreapta jos. Se va deschide un meniu și ar trebui să apăsați pe butonul ”Let s talk”. Asigurați-vă că aveți camera video și microfonul pornite; la prima conectare veți primi o cerere de accept pentru conexiunea video/audio. Vă rog să dați accept. Dacă aveți o conexiune mai înceată, așteptați ca pagina să se încarce. Ar trebui să putem comunica, atît audio cît și video. Conexiunea funcționează numai dacă și eu și dvs. suntem online. De aceea este necesar să avem o programare prealabilă pentru întîlnirea de consiliere.