Interviuri

  1. Nicolae Kallos, Crâmpei de viață din secolul XX. Un dialog despre evreitate, holocaust şi comunism ca experienţe personale – consemnat de Sandu Frunză (Iaşi: Ed. Fundației AXIS, 2003).
  2. Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi. Pornind de la un dialog cu Sandu Frunză (Bucureşti: Idea Europeană, 2007).

De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi

       3. Leon Volovici, Z Jass do Jerozolimy, (Sejny, PL: Pogranicze, 2013).

https://www.bookdepository.com/Z-Jass-do-Jerozolimy-Leon-Volovici/9788361388937

       4.Leon Volovici, De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, ediția a doua, (București: Editura Hasefer, 2015).