Alte conferințe

 1. Sandu Frunză, ”Political communication and religion”, Centre Universitaire du Guesclin Béziers of Paul Valéry University, France, November, 2013.
 2. Sandu Frunză, „Etică și creativitate în internaționalizarea publicațiilor românești on-line”, Simpozionul Național „Dimensiunea europeană a educației” – ed. A III-a, Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca, 26-27 noiembrie 2011, Cluj-Napoca.
 3. Expertiză etică și acțiune socială. Despre rolul și locul expertului în etică în România, dezbatere SCIRI, 14 decembrie 2011, Cluj. Participanți la dezbatere: Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Vasile Bobb.
 4. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu, Life Insurance? Ethical and Juridical Issues in Romanian Advertisements for Private Cord Blood Banks, Bucharest Conference in Applied Ethics, București, 27-28 octombrie 201
 5. Sandu Frunză, Cătălin V. Bobb, Iulia Grad, Mihaela Frunză, Perspective filosofice asupra expertizei etice şi responsabilităţii sociale, Conferința Națională de Bioetică, București, 22-24 septembrie 2011.
 6. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu. Probleme etice și juridice în publicitatea pentru băncile private de celule stem, Al XI-lea Congres Național de Hematologie Clinică și Transfuzională, Sinaia, 13-16 octombrie 2011.
 7. Sandu Frunză, „Criza filosofiei şi fundamentalismul religios”, Conferinţa MA Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 9 noiembrie 2010.
 8. Sandu Frunza, „Criza instituţională a filosofiei”, conferinţă la Colegiul tehnic energetic, Ziua internaţională a filosofiei,17 noiembrie 2010.
 9. Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb, „Expertiză etică şi comunicare”, în cadrul conferinţei internaţionale PR Trend, ed. a 5-a, Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării, Cluj, 30 octombrie 2010.
 10. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad „Etica si legislatie in reproducerea asistata. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi
 11. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb „Interferente ale eticului si religiosului in cazul donarii altruiste de organe. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi.
 12. Sandu Frunza, Criza instituţională a filosofiei, simpozion naţional pe tema Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză, 23 aprilie 2010, Cluj.
 13. Sandu Frunza, Spre o etică a violenţei globale? Reflecţii asupra fundamentalismului religios, Conferinţă la Universitatea din Oradea, 7 iulie 2009, Oradea
 14. Sandu Frunză, Memoria Holocaustului in viziunea lui Primo Levi, Emil Fackenheim si Richard Rubenstein, ianuarie 2007, Centrul Cultural Italian, Cluj.
 15. Sandu Frunză, Tradition and Innovation in Modern Jewish Thought, Institute for Jewish Studies Arad, Mai, 2006
 16. Sandu Frunză, Religion and multicultural discourse, during the international workshop Multicultural Education in CEE region, NIS and Central Asia, 25-26 November, Cluj, 2005.
 17. Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul. O abordare filosofică, conferinţă SCIRI, 12 mai 2005
 18. Sandu Frunză, Fundamentalismul dincolo de conflictul între civilizaţii – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Politice, Comunicare şi Filosofie, Universitatea de Vest, Timişoara, 30 martie 2004.
 19. Sandu Frunză, Ce este fundamentalismul religios – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 29 martie 2004.
 20. Sandu Frunză, Iubire şi dorinţă la Dumitru Stăniloae şi Martin Buber – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea din Oradea, 26 martie 2004.
 21. Sandu Frunză, Fundamentalism şi postmodernism – în cadrul conferinţei internaţionale “Creştinism şi Postmodernism”, Universitatea Emanuel, Oradea, 26 martie 2004.
 22. Sandu Frunză, Religie, politica si integrare europeana comunicare în cadrul worksho-ului Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania, 11-13 martie, Cluj, 2004.
 23. Sandu Frunză, Fundamentalismul ca ideologie – conferinţă în cadrul SCIRI Iaşi, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 26 februarie 2004.
 24. Sandu Frunză, Intoleranţă şi fundamentalism – conferinţă în cadrul programului Tineri pentru toleranţă organizat de SACRI şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Cluj, 12 decembrie, 2003.
 25. Sandu Frunză, Abrahamic Religions and the New Conflict of Ideologies – în cadrul cursului Religion, Globalization, and the State, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 10 iulie 2003.
 26. Sandu Frunză, Minorităţi religioase şi multiculturalism – conferinţă organizată la Centrul Areopagus, Timişoara, 21 mai 2003.
 27. Sandu Frunză, Dumitru Stăniloae despre diversitatea confesională şi religioasă – la simpozionul „Dumitru Stăniloae şi Ilarion V. Felea. 100 de ani de la naştere. Moştenirea lor teologică şi receptarea ei în contemporaneitate”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad, 22-23 mai 2003.
 28. Sandu Frunză, Identitate, minoritate, multiculturalism, e-conferinţă, SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, 21 ianuarie 2003.
 29. Sandu Frunză, Religie şi politică – conferinţă SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, noiembrie 2002
 30. Sandu Frunză, Holocaustul între memorie şi iertare – conferinţă organizată de Seminarul de cercetare interdisciplinară a religiilor şi ideologiilor, UBB, 12 aprilie 2002.
 31. Sandu Frunză, Relaţiile dintre culte şi Stat în România, văzute prin prisma unui laic ortodox – comunicare ştiinţifică în cadrul Colocviului internaţional Cultele şi statul în România, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centre universitaire “Droit et societes religieuses” (ICP – Paris XI), 10-11 mai 2002, Cluj-Napoca.
 32. Sandu Frunză, Încă o dată despre polemica BlagaStăniloae – comunicare ştiinţifică în cadrul Festivalului internaţional “Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, 13-14 mai 2002, Cluj-Napoca.
 33. Sandu Frunză, Comunităţi tradiţionale şi minorităţi religioase – comunicare ştiinţifică în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Antropologie creştină şi postmodernism”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 23-24 mai, 2002.
 34. Sandu Frunză, Despre necesitatea predării filosofiei evreieşti în universitate – cuvînt de deschidere la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor Tradiţie şi înnoire în gîndirea iudaică, UBB, Cluj, 25 mai 2001.
 35. Sandu Frunză, Etica relaţională în gîndirea lui Dumitru Stăniloae – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă, Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, 31 mai – 1 iunie 2001.
 36. Sandu Frunză, What is Jewish Philosophy? în cadrul cursului Ritual and Commandment in Jewish Thought and Philosophy in the Modern Period, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 13 iulie 2000.
 37. Sandu Frunză, Paradigms in Modern and Contemporary Jewish Philosophy în cadrul Workshop: Topics in Jewish Civilizations, Hebrew University Jerusalem, Israel, 6 ianuarie 2000.
 38. Sandu Frunză, Actualitatea experienţei religioase – conferinţă susţinută la Uni­­ver­si­ta­tea Bucureşti, 8 octombrie 1997
 39. Sandu Frunză, Dumnezeul necunoscut – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea “Avram Iancu”, 20-21 noiembrie 1997.
 40. Sandu Frunză, Despre monoteismul originar – Conferinţă la Cercul de Creaţionism Ştiinţific, Cluj, 26 noiembrie 1996
 41. Sandu Frunză, Gândire simbolică și politici de promovare culturală, a VI-a ediţie a Simpozionului Naţional „Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş”, Săliştea de Sus, 13-14 august 2014.
 42. Sandu Frunză, Imaginar politic și imaginar religios în conștiința iudaică, Workshop național cu tema: ”Creștinism și Democrație în Europa”, 27 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai.

Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară

 1. Sandu Frunză, Iulia Medveschi, Nicolae Ovidiu Grad, Theoretical and practical aspects regarding ethical counseling in organizations, CESC, International Conference on “Communication and Education in Knowledge Society”, 4th Edition: Innovative instruments for community development, Timisoara, Romania, October 17-19, 2019

Sandu Frunză, Iulia Medveschi, „Etică și responsabilitate socială în cultivarea brandului personal al jurnalistului în era digitală”, Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe, ediția a IV-a, cu tema 1990-2019 Trei Decenii de Jurnalism. Proiecte, realizări, restanțe, Oradea, 10-11 Octombrie 2019.

Iulia Medveschi, Sandu Frunză, Nicolai Gori, „Political Branding: Redefining and Recontextualizing Political Identity” (SCOPE – 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research – Values in Politics, 31 Mai – 2 Iunie, București).

Gori Nicolai, Sandu Frunză, Raluca-Vasilica Gori-Moroșan, Iulia Medveschi, „Political Ethics and Election Campaign in Republic of Moldova’s Parliamentary Elections from 24 of February 2019”, (SCOPE – 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research – Values in Politics, 31 Mai – 2 Iunie, București).

Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „Provocări etice în cercetarea din domeniile științelor umaniste și științelor sociale”, Conferința Internațională Teme și metode de cercetare în istorie și filologie, Ediția a XV-a, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Știinţele Comunicării, Oradea, 14-16 Noiembrie 2018.

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – „Political Image: Between Discourse and Discursivity” (Communication in Action. From Theory to Practice and Back – International Conference, Iași, 8-10 noiembrie 2018).

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – „Political branding and Postmodern Communication” (Timişoara Conference of Political Science 2018, 22-23 martie 2018).

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – „Political branding: Postmodern Power and the Construction of Political Identity” (PR Trend Conference on Communication 2018, 26-27 februarie 2018).

Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Who wants to be a donor? Ethical aspects of donation campaigns – Conferinta Bioethics in European Context, Conferinte stiintifice invitate internationale, CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 2016

Sandu Frunză, Iulia Grad, The symbolic dimension of ethics in political advertising, PR Trend International Conference. Communication in a changing society, Cluj Napoca, 24-25 October 2016

Sandu Frunză, Iulia Grad, Rethinking dialogue and religion in a media based society, International Conference on Media Convergence October 23-26th, 2013 – Cluj-Napoca, Romania

Sandu Frunza, ”A particular perspective on the relationship between religion and politics in the construction of a democratic society”,  Religion and Politics in the Globalization Era,  June, 22nd-24th 2012, Cluj-Napoca

 1. Sandu Frunză, ”Communication and Religion in a Democratic Society”, PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, International Conference, October 2012, Cluj- Napoca.
 2. Sandu Frunza – Increasing competence – an ethical duty of public servants, First BBU-MSU annual conference: The University and Local Community Development: Critical, But Delicate Relationship, Cluj-Napoca, May 18-20, 2012.
 3. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Bobb, „Elements for a profile of ethical expert adapted to the Romanian context”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011
 4. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „An ethical analysis of the terminology of living donors proposed by ELPAT”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011.
 5. Sandu Frunză, Existenţă tragică şi conştiinţă nefericită la B. Fundoianu, workshop exploratoriu internaţional: B. Fundoianu şi încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, 17-18 septembrie 2009.
 6. Sandu Frunza, Patru perspective asupra relaţiilor publice. O cercetare etică, Conferinta Internrationala PR Trend, editia a 4-a. Facultatea de Stiinte Politice, Administratie Publică si Comunicare, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, 28 martie 2009.
 7. Sandu Frunză, Pluralism, naţionalism şi fundamentalism în contextul românesc actual, Pluralismus, Nationalismus und Fundamentalismus im aktuellen rumänischen Kontext Simpozion internaţional Internationales Symposion, 17.-21. Martie/März 2005, Sibiu/Hermannstadt, Organizatori/Organisatoren: Goethe-Institut, Bukarest Kulturwissenschaftliches Institut, Essen New Europe College, Bukarest, Evangelische Akademie Siebenbürgen, Hermannstadt, Lucian Blaga Universität, Hermannstadt
 8. Sandu Frunză, Plural Identity and Mutual Recognition, International workshop “The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe”, organized by SACRI and Al. I. Cuza University, Iasi, 29-30 October 2004.
 9. Sandu Frunză, Religious Pluralism and Multiculturalism, International Conference “Religion and Culture after Modernity”, organized by the Council for Research in Values and Philosophy, Washington, and the Theological Roman-Catholic Institute “Sfanta Tereza”, Bucharest, 9-10 June, 2004, Sinaia.
 10. Sandu Frunză, Ideology as Secularized Religion – International Symposium: Ideologies, Values and Political Behaviours in Ex-Communist Space, Timişoara, 29-30 noiembrie, 2002
 11. Sandu Frunză, Probleme teoretice ale imaginarului religios – comunicare în cadrul Conferinţei internaţionale Biserică şi multiculturalitate în Europa sfîrşitului de mileniu, Cluj-Napoca, 2-6 octombrie 2000
 12. 13. Sandu Frunză, Ecumenical Significance of the Communitarian Personalism – International Symposium “Religion, Civilisation, Modernity”, Cluj, 21-24 septembrie 1994.
 13. Sandu Frunză, Iulia Grad, Rethinking dialogue and religion in a media based society, International Conference on Media Convergence October 23-26th, 2013 – Cluj-Napoca, Romania
 14. Sandu Frunză, ”Religious Structures of Political Communication in Democratic Societies”, International Conference, PR Trend. Medialization. How Media Changed our Life, 9-10 May 2014, Cluj
 15. Sandu Frunză, Limitele imaginarului și modelarea granițelor spațiului politic, conferință în cadrul la Școlii de vară internaţionale, THE IMAGE OF CENTRAL EUROPE AND OF THE EUROPEAN UNION IN THE NARRATIONS OF FOREIGN TRAVELLERS, 25 Iulie, Universitatea din Oradea, Organizatori: Università degli Studi di Padova, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Transilvane din Cluj, Academia Română, Universitatea din Oradea, Oradea-Chişinău, 17-26 Iulie 2014.

Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în străinătate

 1. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „Riflessioni sulla memoria e sulla costruzione dell’identità attraverso i social media. Prospettive dalla filosofia e dalle teorie della comunicazione”, Dal centro ai margini dell’Impero. L’idea imperiale nello spazio europeo tra storia e letteratura / De la centru la marginile Imperiului. Ideea imperială în spațiul european între istorie și literatură, Convegno internazionale, XI edizione Padova, Università di Padova Dipartimento di studi linguistici e letterari, 11-12 novembre 2019.
 2. Sandu Frunză, ”Religions, Ethics, and Public Sphere”, 2e Colloque International ComSymbol «Espace public et communication de la foi» Centre Universitaire du Guesclin, Université Paul Valéry de Montpellier 3, Les 2 et 3 juillet 2014, Béziers, France.
 3. Sandu Frunză, Ovidiu Grad, ”Cultural and religious factors in discussing stem cell transplantation in Romania. Analysis of blogs”, Congresul ELPAT de la Roterdam 20-23 aprilie, 2013
 4. Sandu Frunza, La bioetica e la biopolitica europea. L’attualità delle analisi di Hans Jonase di Primo Levi, Un’idea d’Europa: prospettive storiche e filologiche da Est e da Ovest Colloquio internazionale, Università di Padova -Dipartimento di Romanistica, Padova 10 – 11 novembre 2011
 5. Mihaela Frunză, Cristina Gavriluță, Beatrice-Gabriela Ioan, Sandu Frunză, “An Ethical Analysis of the Romanian Debates on Presumed Consent” – International Congres ESOT, Glasgow (4-7.09.2011)
 6. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Catalin Vasile Bobb, “Ethical Dilemmas in Religion-Based Organ Donation” – International Congres ESOT, Glasgow (4-7.09.2011)
 7. Sandu Frunză, The need for a model of social responsibility in the public health system of Romania, Zagreb Applied Ethics Conference, Zagreb, Croatia, 16-18 iunie 2011
 8. Mihaela Frunză, Ioana Iancu, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Delia Balaban „Ethical and Legal Dimensions of the Public Discourse on Transplantation. A Media Analysis”, Prezentare via Skype, Conferinta: Al 2-lea Congres ELPAT, Rotterdam, 17-20 Aprilie 2010
 9. Mihaela Frunza, Sandu Frunza, Iulia Grad, Ethical Challenges and Debates of the Romanian Law of Transplantation. Poster presentation. The 14th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Paris, 30.08.09-2.09.09, Paris, Franta.
 10. Sandu Frunză, Intercultural Dialogue in Schools: An Alternative to Radicalism, The Role of Culture of Peace and Education in Preventing Cultural and Religious Radicalization, Rabat, Morocco, 24-27 November 2008.
 11. Sandu Frunză, The Muslim minority in Romania: between secularization and religious revival, Studying and Preventing the Radicalization of Islam: What School Communities Can Do?, Sofia, Bulgaria, 17-18 September 2008.

Publicații în volume ale unor conferințe internaționale

        1. Sandu Frunză, ”Myth, Advertising, and Political Communication in Romania”, in Delia Cristina Balaban, Meda Mucundorfeanu, Ioan Hosu (coord.), PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, (Mittweida, Germany: Mittweida Hochschulverlag, 2013), 195-204.

        2. Sandu Frunză, “O analiză etică a terminologiei donatorilor vii propusă de ELPAT”, (An Ethical Analysis of the Terminology of Living Donors Proposed by ELPAT), în Tomiţă Ciulei, Cristian Sandache, Antonio Sandu (coord.), Logos – Universalitate – Mentalitate – Educaţie – Noutate, (Iaşi: Lumen, 2011), 119-128

       3. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu-Nicolae Grad, Cătălin Vasile Bobb, “Formare filosofică şi expertiză etică: implicaţie sau incompatibilitate?” (Philosophical Training and Ethical Expertise: Implication or Incompatibility?) în Tomiţă Ciulei, Cristian Sandache, Antonio Sandu (coord.), Logos – Universalitate – Mentalitate – Educaţie – Noutate, (Iaşi: Lumen, 2011), 151-161.