Alte conferințe

 1. Sandu Frunză, ”Political communication and religion”, Centre Universitaire du Guesclin Béziers of Paul Valéry University, France, November, 2013.
 2. Sandu Frunză, „Etică și creativitate în internaționalizarea publicațiilor românești on-line”, Simpozionul Național „Dimensiunea europeană a educației” – ed. A III-a, Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca, 26-27 noiembrie 2011, Cluj-Napoca.
 3. Expertiză etică și acțiune socială. Despre rolul și locul expertului în etică în România, dezbatere SCIRI, 14 decembrie 2011, Cluj. Participanți la dezbatere: Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Vasile Bobb.
 4. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu, Life Insurance? Ethical and Juridical Issues in Romanian Advertisements for Private Cord Blood Banks, Bucharest Conference in Applied Ethics, București, 27-28 octombrie 201
 5. Sandu Frunză, Cătălin V. Bobb, Iulia Grad, Mihaela Frunză, Perspective filosofice asupra expertizei etice şi responsabilităţii sociale, Conferința Națională de Bioetică, București, 22-24 septembrie 2011.
 6. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Andrada Pârvu. Probleme etice și juridice în publicitatea pentru băncile private de celule stem, Al XI-lea Congres Național de Hematologie Clinică și Transfuzională, Sinaia, 13-16 octombrie 2011.
 7. Sandu Frunză, „Criza filosofiei şi fundamentalismul religios”, Conferinţa MA Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 9 noiembrie 2010.
 8. Sandu Frunza, „Criza instituţională a filosofiei”, conferinţă la Colegiul tehnic energetic, Ziua internaţională a filosofiei,17 noiembrie 2010.
 9. Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb, „Expertiză etică şi comunicare”, în cadrul conferinţei internaţionale PR Trend, ed. a 5-a, Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării, Cluj, 30 octombrie 2010.
 10. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad „Etica si legislatie in reproducerea asistata. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi
 11. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Cătălin Vasile Bobb „Interferente ale eticului si religiosului in cazul donarii altruiste de organe. Studiu de caz” în cadrul celei de-a VI-a Conferinţă Naţională de Bioetică, 17-19 iunie 2010, Iaşi.
 12. Sandu Frunza, Criza instituţională a filosofiei, simpozion naţional pe tema Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză, 23 aprilie 2010, Cluj.
 13. Sandu Frunza, Spre o etică a violenţei globale? Reflecţii asupra fundamentalismului religios, Conferinţă la Universitatea din Oradea, 7 iulie 2009, Oradea
 14. Sandu Frunză, Memoria Holocaustului in viziunea lui Primo Levi, Emil Fackenheim si Richard Rubenstein, ianuarie 2007, Centrul Cultural Italian, Cluj.
 15. Sandu Frunză, Tradition and Innovation in Modern Jewish Thought, Institute for Jewish Studies Arad, Mai, 2006
 16. Sandu Frunză, Religion and multicultural discourse, during the international workshop Multicultural Education in CEE region, NIS and Central Asia, 25-26 November, Cluj, 2005.
 17. Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul. O abordare filosofică, conferinţă SCIRI, 12 mai 2005
 18. Sandu Frunză, Fundamentalismul dincolo de conflictul între civilizaţii – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Politice, Comunicare şi Filosofie, Universitatea de Vest, Timişoara, 30 martie 2004.
 19. Sandu Frunză, Ce este fundamentalismul religios – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 29 martie 2004.
 20. Sandu Frunză, Iubire şi dorinţă la Dumitru Stăniloae şi Martin Buber – conferinţă şi lansare de carte la Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea din Oradea, 26 martie 2004.
 21. Sandu Frunză, Fundamentalism şi postmodernism – în cadrul conferinţei internaţionale “Creştinism şi Postmodernism”, Universitatea Emanuel, Oradea, 26 martie 2004.
 22. Sandu Frunză, Religie, politica si integrare europeana comunicare în cadrul worksho-ului Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania, 11-13 martie, Cluj, 2004.
 23. Sandu Frunză, Fundamentalismul ca ideologie – conferinţă în cadrul SCIRI Iaşi, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 26 februarie 2004.
 24. Sandu Frunză, Intoleranţă şi fundamentalism – conferinţă în cadrul programului Tineri pentru toleranţă organizat de SACRI şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Cluj, 12 decembrie, 2003.
 25. Sandu Frunză, Abrahamic Religions and the New Conflict of Ideologies – în cadrul cursului Religion, Globalization, and the State, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 10 iulie 2003.
 26. Sandu Frunză, Minorităţi religioase şi multiculturalism – conferinţă organizată la Centrul Areopagus, Timişoara, 21 mai 2003.
 27. Sandu Frunză, Dumitru Stăniloae despre diversitatea confesională şi religioasă – la simpozionul „Dumitru Stăniloae şi Ilarion V. Felea. 100 de ani de la naştere. Moştenirea lor teologică şi receptarea ei în contemporaneitate”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Aurel Vlaicu”, Arad, 22-23 mai 2003.
 28. Sandu Frunză, Identitate, minoritate, multiculturalism, e-conferinţă, SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, 21 ianuarie 2003.
 29. Sandu Frunză, Religie şi politică – conferinţă SCIRI, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, noiembrie 2002
 30. Sandu Frunză, Holocaustul între memorie şi iertare – conferinţă organizată de Seminarul de cercetare interdisciplinară a religiilor şi ideologiilor, UBB, 12 aprilie 2002.
 31. Sandu Frunză, Relaţiile dintre culte şi Stat în România, văzute prin prisma unui laic ortodox – comunicare ştiinţifică în cadrul Colocviului internaţional Cultele şi statul în România, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centre universitaire “Droit et societes religieuses” (ICP – Paris XI), 10-11 mai 2002, Cluj-Napoca.
 32. Sandu Frunză, Încă o dată despre polemica BlagaStăniloae – comunicare ştiinţifică în cadrul Festivalului internaţional “Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, 13-14 mai 2002, Cluj-Napoca.
 33. Sandu Frunză, Comunităţi tradiţionale şi minorităţi religioase – comunicare ştiinţifică în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Antropologie creştină şi postmodernism”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, 23-24 mai, 2002.
 34. Sandu Frunză, Despre necesitatea predării filosofiei evreieşti în universitate – cuvînt de deschidere la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor Tradiţie şi înnoire în gîndirea iudaică, UBB, Cluj, 25 mai 2001.
 35. Sandu Frunză, Etica relaţională în gîndirea lui Dumitru Stăniloae – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Facultatea de Teologie Ortodoxă la zece ani de existenţă, Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, 31 mai – 1 iunie 2001.
 36. Sandu Frunză, What is Jewish Philosophy? în cadrul cursului Ritual and Commandment in Jewish Thought and Philosophy in the Modern Period, CEU Summer University, Budapest, Hungary, 13 iulie 2000.
 37. Sandu Frunză, Paradigms in Modern and Contemporary Jewish Philosophy în cadrul Workshop: Topics in Jewish Civilizations, Hebrew University Jerusalem, Israel, 6 ianuarie 2000.
 38. Sandu Frunză, Actualitatea experienţei religioase – conferinţă susţinută la Uni­­ver­si­ta­tea Bucureşti, 8 octombrie 1997
 39. Sandu Frunză, Dumnezeul necunoscut – comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea “Avram Iancu”, 20-21 noiembrie 1997.
 40. Sandu Frunză, Despre monoteismul originar – Conferinţă la Cercul de Creaţionism Ştiinţific, Cluj, 26 noiembrie 1996
 41. Sandu Frunză, Gândire simbolică și politici de promovare culturală, a VI-a ediţie a Simpozionului Naţional „Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş”, Săliştea de Sus, 13-14 august 2014.
 42. Sandu Frunză, Imaginar politic și imaginar religios în conștiința iudaică, Workshop național cu tema: ”Creștinism și Democrație în Europa”, 27 septembrie 2014, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai.
Îți place? Susține-l pe pe Patreon!
Become a patron at Patreon!

About author

Post a comment