Lucrări prezentate la conferințe internaționale organizate în țară

 1. Sandu Frunză, Iulia Medveschi, Nicolae Ovidiu Grad, Theoretical and practical aspects regarding ethical counseling in organizations, CESC, International Conference on “Communication and Education in Knowledge Society”, 4th Edition: Innovative instruments for community development, Timisoara, Romania, October 17-19, 2019

Sandu Frunză, Iulia Medveschi, „Etică și responsabilitate socială în cultivarea brandului personal al jurnalistului în era digitală”, Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe, ediția a IV-a, cu tema 1990-2019 Trei Decenii de Jurnalism. Proiecte, realizări, restanțe, Oradea, 10-11 Octombrie 2019.

Iulia Medveschi, Sandu Frunză, Nicolai Gori, “Political Branding: Redefining and Recontextualizing Political Identity” (SCOPE – 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research – Values in Politics, 31 Mai – 2 Iunie, București).

Gori Nicolai, Sandu Frunză, Raluca-Vasilica Gori-Moroșan, Iulia Medveschi, “Political Ethics and Election Campaign in Republic of Moldova’s Parliamentary Elections from 24 of February 2019”, (SCOPE – 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research – Values in Politics, 31 Mai – 2 Iunie, București).

Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „Provocări etice în cercetarea din domeniile științelor umaniste și științelor sociale”, Conferința Internațională Teme și metode de cercetare în istorie și filologie, Ediția a XV-a, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Știinţele Comunicării, Oradea, 14-16 Noiembrie 2018.

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – “Political Image: Between Discourse and Discursivity” (Communication in Action. From Theory to Practice and Back – International Conference, Iași, 8-10 noiembrie 2018).

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – “Political branding and Postmodern Communication” (Timişoara Conference of Political Science 2018, 22-23 martie 2018).

Iulia Medveschi, Sandu Frunză – “Political branding: Postmodern Power and the Construction of Political Identity” (PR Trend Conference on Communication 2018, 26-27 februarie 2018).

Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Who wants to be a donor? Ethical aspects of donation campaigns – Conferinta Bioethics in European Context, Conferinte stiintifice invitate internationale, CCEA, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 2016

Sandu Frunză, Iulia Grad, The symbolic dimension of ethics in political advertising, PR Trend International Conference. Communication in a changing society, Cluj Napoca, 24-25 October 2016

Sandu Frunză, Iulia Grad, Rethinking dialogue and religion in a media based society, International Conference on Media Convergence October 23-26th, 2013 – Cluj-Napoca, Romania

Sandu Frunza, ”A particular perspective on the relationship between religion and politics in the construction of a democratic society”,  Religion and Politics in the Globalization Era,  June, 22nd-24th 2012, Cluj-Napoca

 1. Sandu Frunză, ”Communication and Religion in a Democratic Society”, PR Trend. New Media: Challenges and Perspectives, International Conference, October 2012, Cluj- Napoca.
 2. Sandu Frunza – Increasing competence – an ethical duty of public servants, First BBU-MSU annual conference: The University and Local Community Development: Critical, But Delicate Relationship, Cluj-Napoca, May 18-20, 2012.
 3. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Iulia Grad, Ovidiu Grad, Cătălin Bobb, „Elements for a profile of ethical expert adapted to the Romanian context”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011
 4. Sandu Frunză, Mihaela Frunză, „An ethical analysis of the terminology of living donors proposed by ELPAT”, videoconferinţă, la conferinţa internaţională „LUMEN International Scientific Conference”, Iaşi, 18-19 februarie 2011.
 5. Sandu Frunză, Existenţă tragică şi conştiinţă nefericită la B. Fundoianu, workshop exploratoriu internaţional: B. Fundoianu şi încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, 17-18 septembrie 2009.
 6. Sandu Frunza, Patru perspective asupra relaţiilor publice. O cercetare etică, Conferinta Internrationala PR Trend, editia a 4-a. Facultatea de Stiinte Politice, Administratie Publică si Comunicare, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, 28 martie 2009.
 7. Sandu Frunză, Pluralism, naţionalism şi fundamentalism în contextul românesc actual, Pluralismus, Nationalismus und Fundamentalismus im aktuellen rumänischen Kontext Simpozion internaţional Internationales Symposion, 17.-21. Martie/März 2005, Sibiu/Hermannstadt, Organizatori/Organisatoren: Goethe-Institut, Bukarest Kulturwissenschaftliches Institut, Essen New Europe College, Bukarest, Evangelische Akademie Siebenbürgen, Hermannstadt, Lucian Blaga Universität, Hermannstadt
 8. Sandu Frunză, Plural Identity and Mutual Recognition, International workshop “The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe”, organized by SACRI and Al. I. Cuza University, Iasi, 29-30 October 2004.
 9. Sandu Frunză, Religious Pluralism and Multiculturalism, International Conference “Religion and Culture after Modernity”, organized by the Council for Research in Values and Philosophy, Washington, and the Theological Roman-Catholic Institute “Sfanta Tereza”, Bucharest, 9-10 June, 2004, Sinaia.
 10. Sandu Frunză, Ideology as Secularized Religion – International Symposium: Ideologies, Values and Political Behaviours in Ex-Communist Space, Timişoara, 29-30 noiembrie, 2002
 11. Sandu Frunză, Probleme teoretice ale imaginarului religios — comunicare în cadrul Conferinţei internaţionale Biserică şi multiculturalitate în Europa sfîrşitului de mileniu, Cluj-Napoca, 2-6 octombrie 2000
 12. 13. Sandu Frunză, Ecumenical Significance of the Communitarian Personalism – International Symposium “Religion, Civilisation, Modernity”, Cluj, 21-24 septembrie 1994.
 13. Sandu Frunză, Iulia Grad, Rethinking dialogue and religion in a media based society, International Conference on Media Convergence October 23-26th, 2013 – Cluj-Napoca, Romania
 14. Sandu Frunză, ”Religious Structures of Political Communication in Democratic Societies”, International Conference, PR Trend. Medialization. How Media Changed our Life, 9-10 May 2014, Cluj
 15. Sandu Frunză, Limitele imaginarului și modelarea granițelor spațiului politic, conferință în cadrul la Școlii de vară internaţionale, THE IMAGE OF CENTRAL EUROPE AND OF THE EUROPEAN UNION IN THE NARRATIONS OF FOREIGN TRAVELLERS, 25 Iulie, Universitatea din Oradea, Organizatori: Università degli Studi di Padova, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Transilvane din Cluj, Academia Română, Universitatea din Oradea, Oradea-Chişinău, 17-26 Iulie 2014.

About author

Post a comment